Лазер център Армада с Golden European Award

лазерна-епилация-10

Лазерна епилация пловдив – Коя е Световната Бизнес Асамблея/WBA/ и какво прави тя?

World Business Assembly (WBA) е неправителствена организация, чиито цели са да подпомага и да развива икономическото, общественото и филантропско сътрудничество и управление на важни проекти и инициативи на международно ниво. WBA се води от нейната отдаденост на качеството, постиженията, просперитета и взаимното уважение. Основните събития, организирани от WBA, са Конференцията на лидерите, която дава възможност на някои от световните лидери в политиката, науката и икономиката да се срещнат и да си сътрудничат, както и Международните Аристотел и Сократ церемонии по награждаване ..

Членове на WBA са бизнес лидери, видни учени, политици и експерти от различни области с доказан опит и успех. WBA присъства в над 35 страни и този брой се увеличава всяка година. Желанието на WBA е да покрие географски всички страни в света. Членовете трябва да отговарят на следните критерии: да работят в една от областите на интерес – политика, бизнес, образование, култура, наука;да иман доказан успех; да показват зрялост, толерантност и професионализъм. Излишно е да казваме, че членовете трябва да продължават изпълнението на тези изисквания, за да не губят своето членство. Членството се подновява автоматично всяка година, ако членът продължава да отговаря на минималните изисквания за членство и по този начин, броят на членовете на WBA расте постоянно.

WBA има опит в създаването, поддръжането и подкрепата на дългосрочни отношения в областта на икономиката, образованието, културата и науката. Асамблеята работи за създаване на клъстери от международни бизнес лидери, за да им помогне със своя опит в областта на бизнес моделиране на процесите, планиране, контрол и реализация на нови проекти. Усилията на WBA са довели до създаването на успешни резултати за задвижване на бизнеса, създаване на мощни неправителствени организации, подкрепа на научни проекти, сътрудничеството на бизнеса от различни сектори и др. WBA също предлага поддръжка и консултиране и в по-късните етапи и не ограничава дейността си само до началните етапи на проекта. Като цяло, WBA е готова да помогне по всяко време, когато това е необходимо.

Награда “Golden European Award”

Една от наградите, които присъжда Международната Бизнес Асамблея е“Golden European Award” за качество и бизнес престиж.

Европейската Златна награда за качество и бизнес престиж е насочена към бизнеса за вдъхновение на фирми за техните резултати, тяхното управление и тяхното разбиране. Европа е повече от една географска област и име, Европа означава качество, ценности, почтеност, сътрудничество и взаимно уважение.

Европейската Златна награда за качество и бизнес престиж представлява не само признание за последните бизнес постижения, но и показва твърдото убеждение на Асамблеята, че тези компании са в състояние да увеличат своите успехи и да станат силните на европейската икономика.

На 22.05.2015 г. на Международния форум на WBA, който се проведе в Истанбул, Лазер Център Армада бе отличен с наградата Golden European Award в категорията Медицина и Естетика.